Home

2 edycje 2020

iLoveSwim

przygotuj team ! -> regulamin

młodzik

junior

chcesz t-shirt?

zamów

wystarczy wysłać do nas logo team-u oraz podać rozmiary.

pod swój team

podążaj za Iloveswim!

zielona brygada, władcy wody
7zajawek, aquatrening

- główni sponsorzy

komunikat

zawodów

Popularyzacja sportu pływackiego wśród dzieci i młodzieży, Propagowanie pływania jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych dzieci i młodzieży, Zapoznanie najmłodszych pływaków z
atmosferą dużych zawodów pływackich

Prawo startu w zawodach mają dzieci i młodzież, która nie jest zgłoszona w PZP. Zawody będą rozgrywane w 2 edycjach: 7 – 11 lat oraz 12 – 16. Każdy uczestnik może startować w zawodach w dowolnej ilości konkurencji.

Medale okolicznościowe dla wszystkich startujących, Medale główne za miejsca I-III miejsca, Puchar dla najlepszej zawodniczki
i zawodnika zawodów, Nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych
zawodników zawodów w każdej kategorii wiekowej

zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: swim@iloveswim.pl w nieprzekraczalnym terminie do….

rok sportu!

swim camp dla zawodników!

obozy letnie 2020 !

Wybierz zajawkę!

7 zajawek z władcami w jeden rok!

ZIELONA BRYGADA

7 ZAJAWEK

WŁADCY WODY

MASTERS WROCŁAW